Fiskeriets bruttoindtjening januar til juni

Fiskeriets bruttoindtjening januar til juni

I perioden januar til juli var bruttoindtjeningen ved det dan-ske fiskeri på 1.519 mio. kr., hvilket var 26 % mere end sidste år.

Der blev ilandbragt 495.000 tons, hvilket var 2 % mere end i samme periode sidste år. Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 57 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 909 mio. kr. De tilførte mængder var 7 % lavere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 15 %.
Der blev ilandbragt 495.000 tons, hvilket var 2 % mere end i samme periode sidste år. Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 57 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 909 mio. kr. De tilførte mængder var 7 % lavere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 15 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 593 mio. kr. svarende til en forøgelse på 79 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder var 6 % højere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 70 %. Fiskeriet efter tobis bidrog med 472 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 78 %. Fiskeriet efter brisling bidrog med 80 mio. kr., svarende til en forøgelse på 26 % sammenlignet med samme periode i fjor.

Mængden af ilandbragte torsk var 18 % større end i fjor. Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 208 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 23 % i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige kilopris var 4 % højere end i fjor. I Østersøen blev de ilandbragte mængder forøget med 15 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 109 mio. kr., hvilket var 16 % mere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 9,19 kr./kg, hvilket var 1 % højere end sidste år. I Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 9 % større end sidste år, og udgjorde 36 mio. kr. De ilandbragte mængder blev forøget med 12 %. Gennemsnitsprisen blev på 22,46 kr./kg mod 23,01 kr./kg i fjor, hvilket svarede til en reduktion på 2 %. Fra Nordsøen blev de ilandbragte mængder forøget med 44 % i forhold til i fjor, og bruttoindtjeningen blev forøget med 50 % til 63 mio. kr. Gennemsnitsprisen blev på 23,37 kr./kg mod 22,42 kr./kg sidste år.

I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 75 mio. kr., hvilket var 11 % højere end i fjor. De ilandbragte mængder var 9 % lavere end i fjor. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter mørksej udgjorde 44 mio. kr., svarende til en forøgelse på 15 %.
Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kulmule udgjorde 11 mio. kr., hvilket var 10 % lavere end sidste år.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 89 mio. kr. svarende til en reduktion på 10 % i forhold til i fjor, og der var en reduktion i de landede mængder på 5 %. Konsumlandinger i værdi mio. kr. inkl. blåmuslinger 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I forhold til i fjor var bruttoindtjeningen ved tungefiskeriet forøget med 1 % og udgjorde 43 mio. kr.. Tilførslerne blev reduceret med 17 %.

Bruttoindtjeningen for gruppen Anden fladfisk udgjorde 82 mio. kr., hvilket var 3 % mindre i forhold til i fjor. Bruttoindtjeningen efter pighvarre blev reduceret med 3 % til 30 mio. kr., og bruttoindtjeningen i fiskeriet efter rødtunge blev forøget med 12 % til 22 mio. kr.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 99 mio. kr., svarende til en reduktion på 10 %. De ilandbragte mængder var 15 % mindre end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 6 % til 2,61 kr./kg.
I gruppen anden fisk udgjorde bruttoindtjeningen 72 mio. kr., hvilket var 12 % højere end i fjor, og de ilandbragte mængder blev reduceret med 7 %. I fiskeriet efter havtaske blev bruttoindtjeningen på 37 mio. kr., hvilket var 9 % højere end i fjor. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter hestemakrel udgjorde 7,7 mio. kr. svarende til en reduktion på 17 % i forhold til sidste år.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjorde 128 mio. kr., svarende til en forøgelse på 30 %. De ilandbragte mængder blev forøget med 18 %. Bruttoindtjeningen i Kattegat udgjorde 55 mio. kr., hvilket var 89 % mere end i fjor. I Skagerrak udgjorde bruttoindtjeningen 59 mio. kr., hvilket var 26 % højere end i fjor, og i Nordsøen udgjorde bruttoindtjeningen 13 mio. kr., hvilket var 39 % lavere end i fjor.

I fiskeriet efter dybvandsrejer udgjorde bruttoindtjeningen 70 mio. kr., hvilket var 2 % lavere i forhold til samme periode sidste år. De ilandbragte mængder blev reduceret med 16 %.

I fiskeriet efter andre krebsog bløddyr udgjorde bruttoindtjeningen 44 mio. kr., hvilket var 6 % mindre i forhold til samme periode sidste år.
I fiskeriet efter hesterejer blev bruttoindtjeningen på 30 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 11 % i forhold til samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet udgjorde 16 mio. kr., hvilket var 14 % mindre end i fjor. Fangstniveauet udgjorde 14.000 tons, hvilket var 31 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 24 %. til 1,15 kr./kg.