Upphävande av förbud mot fiske av äkta tunga

Upphävande av förbud mot fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön från och med den 15 september 2010
Genom kvotbyte med Danmark har kvoten på äkta tunga höjts och det finns möjlighet att åter öppna detta fiske. Fiskeriverket har därför beslutat att upphäva förbudet mot svenskt fiske av äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och EU:s fiskevatten i Östersjön från och med onsdagen den 15 september 2010.