Fiskeriets bruttoindtjening 2011

Fiskeriets bruttoindtjening 2011

I årets første to måneder var bruttoindtjeningen ved det danske
fiskeri på 465 mio. kr., hvilket var 39 % mere end sidste år.
Der blev ilandbragt 89.000 tons, hvilket var 15 % mindre end i samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 152 mio. kr. højere end i fjor, og udgjorde 413 mio. kr. De tilførte mængder var 42 % højere i forhold til i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 12 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 50 mio. kr. svarende
til en reduktion på 28 % sammenlignet med sidste år.

De ilandbragte mængder var 66 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen
blev forøget med 63 %. Fiskeriet efter brisling bidrog med 50 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 9 % sammenlignet med samme periode sidste år.

Mængden af ilandbragte torsk var 12 % større end i fjor. Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 92 mio. kr., hvilket
svarede til en forøgelse på 23 % i forhold til sidste år.
Den gennemsnitlige kilopris var 10 % højere end i fjor.
I Østersøen
blev de ilandbragte mængder forøget med 16 %, og bruttoindtjeningen
udgjorde 69 mio. kr., hvilket var 32 % mere end sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 10,64 kr./kg mod 9,40 kr./kg sidste år, hvilket svarede til en stigning på 13 %.

I Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 23 % mindre end sidste år, og udgjorde 7 mio. kr. De ilandbragte mængder blev reduceret med 32 %. Gennemsnitsprisen blev på 22,48 kr./kg mod 19,89 kr./kg i fjor, hvilket svarede til en stigning på 13 %.

Fra Nordsøen blev de ilandbragte mængder forøget med 8
% i forhold til i fjor, og bruttoindtjeningen blev forøget med 24 % til 15 mio. kr. Gennemsnitsprisen blev på 24,81 kr./kg mod 21,60 kr./kg sidste år, hvilket svarede til en forøgelse på 15 %.

I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 16 mio. kr., hvilket var 1 % højere i forhold til i fjor. De ilandbragte mængder var 13 % lavere end i fjor. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter mørksej udgjorde 11 mio. kr., svarende til en forøgelse på 1 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kuller og lyssej udgjorde henholdsvis 1,5 og 1,3 mio. kr.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 18 mio. kr.
svarende til en forøgelse på 28 % i forhold til i fjor, og der var en forøgelse i de landede mængder på 19 %.
I forhold til i fjor var bruttoindtjeningen ved tungefiskeriet reduceret med 6 % og udgjorde 6 mio. kr. tilførslerne blev reduceret med 11 %.

Bruttoindtjeningen for gruppen Anden fladfisk udgjorde 16 mio. kr., hvilket var 1 % højere i forhold til i fjor.
Bruttoindtjeningen efter rødtunge blev forøget med 11 % til 5 mio. kr., og bruttoindtjeningen i fiskeriet efter pighvarre blev reduceret med 11 % til 3,2 mio. kr.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 149 mio. kr.,
svarende til en forøgelse på 116 %. De ilandbragte mængder var 39 % større end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 55 % til 4,08 kr./kg.

I gruppen anden fisk udgjorde bruttoindtjeningen 66 mio. kr., hvilket var 255 % højere end i fjor.
I fiskeriet efter makrel blev bruttoindtjeningen på 27 mio. kr., mens makrelfiskeriet ikke var startet på samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter hestemakrel udgjorde 17 mio. kr. svarende til en forøgelse på 181 % i forhold til sidste år.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjorde 17 mio. kr., svarende til en reduktion på 37 %. De ilandbragte mængder blev reduceret med 61 %.
Bruttoindtjeningen i Kattegat udgjorde 4,3 mio. kr., hvilket var 23 % mindre end i fjor. I Skagerrak udgjorde bruttoindtjeningen 10 mio. kr., hvilket var 49 % lavere end i fjor, og i Nordsøen udgjorde bruttoindtjeningen 2,6 mio. kr., hvilket var 58 % højere end i fjor.

I fiskeriet efter dybvandsrejer udgjorde bruttoindtjeningen 26 mio. kr., hvilket var 54 % højere i forhold til samme periode sidste år. De ilandbragte mængder blev reduceret med 17 %.

I fiskeriet efter andre krebs- og bløddyr udgjorde bruttoindtjeningen 8 mio. kr., hvilket var 257 % mere i forhold til samme periode sidste år.

I fiskeriet efter hesterejer blev bruttoindtjeningen på 4,8 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 154 % i forhold til samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet udgjorde 1,5 mio. kr., hvilket var 52 % lavere end i fjor. Fangstniveauet udgjorde 1.023 tons, hvilket var 32 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev reduceret med 29 % til 1,44 kr./kg.