Fiskeridirektoratets Informationsmøde E-Log

Fiskeridirektoratets Informationsmøde E-Log

Reglerne om elektronisk logbog for fartøjer over 24 meter trådte i kraft den 1. januar 2010. Fra denne dato skal fartøjet være i stand til at transmittere en elektronisk logbog. Og fremover er det de elektroniske oplysninger hos Fiskeridirektoratet, der afgør, om du har opdateret og udfyldt din logbog korrekt.
Der er ingen ændringer i forhold til de gamle logbogsregler. Bestemmelserne om forudanmeldelser, hvordan logbogen føres mv. er de samme med den elektroniske logbog som med papir logbog. Det er dog lettere at udfylde og sende logbogen dagligt med elog.

Hver fartøjsejer skal selv sørge for udstyr, installation og software. Du kan frit vælge en leverandør af et program, som kan aflevere elektroniske logbogsdata til Fiskeridirektoratet, eller du kan vælge at benytte det elektroniske logbogsprogram (eLog), som Fiskeridirektoratet stiller til rådighed, og som kan downloades i boksen til højre. Hvis du vælger Fiskeridirektoratets eLog program, skal din pc med eLog programmet forbindes med din satellitpositions transciever (FOE).

Fartøjer over 12 meter
I løbet af 2011 skal fartøjer over 12 meter have installeret og benytte det elektronisk log system, eLog. Fiskeridirektoratet afholder derfor informationsmøder om elektronisk logbog, hvor alle aktører – fiskere, lokale installatører mv. er velkomne.

Informationsmøder
Fredag den 3. juni kl. 8-11: Hvide Sande Sømandshjem
Fredag den 3. juni kl. 12.30-15.30: Konsumcentret, Thyborøn
Fredag den 10. juni kl. 8-11: Nordsøen Forskerpark, Hirtshals
Fredag den 10. juni kl. 13-16: Strandby (nærmere information om sted senere)
Fredag den 17. juni kl. 10.30: Gilleleje Fiskeriforening
Lørdag den 18. juni: Fyn (nærmere information om sted mv. senere