Rationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.

Rationsfiskeri efter tobis er slut – en række fartøjer tjekker ud og må i gang med nye opgaver.

Fiskeridirektoratet har meddelt, at den disponible mængde tobis, der må fiskes på rationsvilkår, er tæt på at være opfisket. Derfor indføres, med virkning fra og med tirsdag den 31. maj 2011, forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak.
Muligheden for at fiske på rationsvilkår har overvejende været et gode for en række mindre fartøjer, som fra starten af maj måned måtte lande op til 250 tons/uge. Senere blev mængden sænket til 100 tons/uge.

Den 52 fods Glasfiber jolle R3”Orion”, er et af de fartøjer, som i år har fisket på rationsvilkår. Kutteren har taget den lange tur fra Bornholm for, gennem en periode, at prøve lykken langs vestkysten. For ”Orion” og dens to mands besætning, er det første gang der forsøges med dette fiskeri.

Fartøjet ejes og drives af brødrene Daniel og Lennart Christensen, som mener, det har været et godt alternativ, efter silderationerne er nedsat i Østersøen. De to brødre havde gerne fortsat i tobisfiskeriet op til tre uger endnu. Men de accepterer reglerne; ”Så må vi hjem – vi har lidt torsk derhjemme, som vi kan fiske på, inden vi holder sommerferie”.

”Orion” har igennem den seneste måned fisket i flere kystnære områder, og en enkelt gang har kutteren også været ude på Store Banke for at få fyldt lasten.

Tilsammen har fartøjer, der fisker på rationsvilkår i 2011, haft mulighed for at fange 16.716 tons tobis.