Fiskeindustrien klar til Brexit-fisk

Fiskeindustrien klar til Brexit-fisk

Det er de danske fiskefabrikker der ifølge Børsen, nu er klar til at modtage britiske brexit-fisk.

Avisen skriver videre, i det tilfælde brexit-forhandlingerne ender med dansk udelukkelse fra de britiske farvande, rammer det den danske fiskeindustri hårdt. Men alt håb er ikke ude for Forarbejdningsindustrien. Den kan reddes, hvis de britiske fiskere fik mulighed for at lande deres fangster til danske havne.

En mulighed, som der nu åbnes op for, efter risikoen for at briterne selv efter 2020 vil fange deres egne fisk i eget fiskevand. Bliver det den sørgelige konsekvens af de igangværende brexit-forhandlinger, er håbet fra fiskeindustrien side, at man istedet åbner op for britiske fiskeres mulighed for at lande deres fisk i danske havne.

Direktør Mads Larsson fra Werner Larsson Fiskeeksport i Skagen, siger i en kommentar til dagbladet Børsen, »I forhold til vores råvaregrundlag kan man sige, at om det er danske eller britiske fartøjer der lander, så hiver de det jo op det samme sted fra.«

Larsson siger videre, at knapt 80 pct. af den sild, som fabrikken i dag modtager, er fanget i britisk farvand og landes allerede af fartøjer fra så forskellige lande som, Norge, Sverige, Irland, Skotland og Danmark.