Der er ikke udbredt Tobis-pessimismen blandt fiskerne – men..

Denne tobis-sæson har absolut ikke fået den bedst tænkelige start. Først var briterne ude med deres tobis-forbud i engelsk zone (dokkerbanke) og derefter har vejret også drillet lidt, med et koldt forår, hvor den lille protein-fisk har været længe om at komme op af sandbunden.

Fortsæt med at læseDer er ikke udbredt Tobis-pessimismen blandt fiskerne – men..

Tobisfiskeri uden adgang til britisk farvand

Bedst som årets tobissæson skulle være gået i gang 1. april, har briterne forbudt fiskeri efter tobis på den britiske del af Doggerbanke. Det er et klart brud på den aftale, der blev indgået i forbindelse med Brexit om fortsat gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande og skal derfor have konsekvenser, mener både CEO i FF Koncernen, Johannes Palsson, samt EU-parlamentariker og næstformand i parlamentets fiskeriudvalg PECH, Asger Christensen (V).

Fortsæt med at læseTobisfiskeri uden adgang til britisk farvand

Fiskeriordfører kræver at Ministeren træder i karakter over for briterne

Så er tiden kommet, hvor briterne bryder med BREXIT-aftalen (TCA-aftalen). Det er ikke blot en stor skandale, men også en situation med potentielt enorme konsekvenser. Ikke kun for fiskeriet, men også for de mange arbejdspladser i Nordjylland og Vestjylland, der er fuldstændig afhængige af fiskeriet.

Fortsæt med at læseFiskeriordfører kræver at Ministeren træder i karakter over for briterne

Brexithjælp er nu udbetalt til dansk fiskeri og fiskeindustrien

  • Post category:Politik

Midlerne til Brexit-hjælpen kommer fra EU’s såkaldte Brexit-tilpasningsreserve og skal bruges til at afbøde de negative konsekvenser af Brexit. Der er nu udbetalt 1,2 mia. kr. til fiskere og fiskeindustri, dermed er al støtten til fiskerisektoren udbetalt inden for den af EU fastsatte frist, som er den 31. december 2023.

Fortsæt med at læseBrexithjælp er nu udbetalt til dansk fiskeri og fiskeindustrien