Europæisk fiskeri kræver en forlængelse af Brexit-kompensationsordningen

29 fiskeriforeninger fordelt på ti forskellige EU-medlemslande, repræsenteret af EAPO (The European Association of Fish Producers Organisations) advarer nu om, at fiskere og fiskerioperatører, der allerede har lidt store tab på de reducerede kvoter i Brexit, nu risikerer at miste millioner af euro i kompensation, på grund af et EU-bureaukrati med massive administrative forsinkelser.

Fortsæt med at læseEuropæisk fiskeri kræver en forlængelse af Brexit-kompensationsordningen

Danske fiskere har nu fået i alt 791 mio. kr. i Brexit-kompensation for værditab af deres kvoter

Fiskeristyrelsen har nu afsluttet behandlingen af ansøgninger om kompensation for kvoteværditab. Kompensationen udbetales til aktive erhvervsfiskere og erhvervsfiskerselskaber for deres tab, der skyldes reduktionen af individuelt ejede fiskekvoter som følge af handelsaftalen med Storbritannien. Kompensationen er finansieret af EU-midler.

Fortsæt med at læseDanske fiskere har nu fået i alt 791 mio. kr. i Brexit-kompensation for værditab af deres kvoter

Støtteordning åben for 840,8 mio.kr. til kompensation af fiskere for tab af kvoteværdier som følge af Brexit

Fiskeristyrelsen åbner nu for ansøgninger til EU-støtteordningen ’Kompensation for kvoteværditab som følge af Brexit’. Ordningen er den fjerde Brexit-støtteordning, målrettet fiskerierhvervet, som åbner for ansøgninger. Der er afsat 840,8 millioner kroner til udbetaling af støtte under ordningen.

Fortsæt med at læseStøtteordning åben for 840,8 mio.kr. til kompensation af fiskere for tab af kvoteværdier som følge af Brexit

»Hårdt arbejde betaler sig«, udtaler MEP og næstformand i EUs fiskeriudvalg om Brexit-kompensationen

  • Post category:Nyheder

Den kommer til udbetaling nu, her tre år efter Brexit. Det er nu endeligt, langt om længe lykkedes, at få en Brexit-Kompensationen i stand, målrettet de fiskere der i forbindelse med Storbritanniens udtræden af det Europæiske fællesskab, fik frataget en stor del af deres kvoter.

Fortsæt med at læse»Hårdt arbejde betaler sig«, udtaler MEP og næstformand i EUs fiskeriudvalg om Brexit-kompensationen