Firepartsaftale på plads for atlantoskandisk sild, dog uden Færøerne

Firepartsaftale på plads for atlantoskandisk sild, dog uden Færøerne

Eu, Island, Norge og Rusland forhandlede kvoterne for atlantoskandisk (vårgydende) sild på plads i går. En aftale der viderefører den aftalte fordeling fra 2007.
Færøerne valgte at stå udenfor i denne aftale, da man ikke mente kvoten høj nok, for deres vedkommende.

Forhandlingerne gav en kvote reduktion på 214.000 tons i forhold til 2012. Total kvoten for 2013 er derfor på 619.000 tons, men bestanden betegnes fortsat i god forfatning og den fiskes ligeledes bæredygtigt. Nedgangen skal ses i forbindelse med en svag rekruttering og de mindre årgange der har været siden 2004 så tildelingen er derfor nøje afstemt med både gældende forvaltningsplan og forskernes anbefalinger.

Zoneadgangen i forbindelse med sildefiskeriet i den norske del NØS, er mindre for EU i 2013, da EU tidligere har reduceret adgangen for norske fartøjer i fiskeriet af kulmule i EU-Zonen.

Norges kvoteandel af atlantoskandisk sild vil for 2013 ligge på 61 procent og udgør derfor den største del med 377.590 tons.

Ved afslutningen af aftalen blev forhandlingsparterne enige om i god tid at gennemgå forvaltningsplanerne for NVG-sild inden de reelle forhandlinger starter for 2014.

Kilde. Regjeringen.no
FiskerForum.com