Nordisk samarbejde skal sikre miljømæssigt og bæredygtigt jomfruhummerfiskeri

Nordisk samarbejde skal sikre miljømæssigt og bæredygtigt jomfruhummerfiskeri

De Scandinaviske lande Norge, Sverige og Danmark går nu sammen om at udvikle og sikre fremtidens hummerfiskeri i Skagerrak og Kattegat.
Et projekt der økonomisk støttes af EU`s Regionale Udviklingsfond, og med en deadline ultimo 2014, har Danmarks Fiskeriforening og DTU Aqua allerede taget skridt til en workshop den 23. januar 2013 med deltagelse af fiskere, forskere og myndigheder fra de tre lande. Det hele arrangeret af Aalborg Universitets Innovative Fisheries Management (IFM-AAU) og DTU Aqua.

Projektleder Rikke Frandsen fra DTU Aqua peger på at workshoppen primært skal få landene til at finde ud af og give bud på, hvordan man kan sikre et både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt jomfruhummer fiskeri i Skagerrak og Kattegat fremover. Workshoppen vil ligeledes omhandle landenes implementering af discard-forbuddet der får virkning i Skagerrak fra 2014.

For at få et solidt og videnskabeligt grundlag at arbejde ud fra, Dna-testes jomfruhummerne i Kattegat og Skagerrak samt Nordsøen, for at finde ud af en mere nøjagtig opdeling af, som Rikke Frandsen siger det, ”hvem der får børn med hvem og til det bruger vi den sidste nye genteknologi, til netop at underbygge hvorledes arternes familierelationer er.”

Det hele skulle gerne munde ud i, fortsætter Rikke Frandsen, at projektet skal etablere grundlaget for en langsigtet forvaltningsplan for jomfruhummerfiskeriet i Skagerrak og Kattegat og dermed styrke udviklingen af selektive redskaber, så torskefangster kan undgås. Et stort problem i dag, da man ofte får torsk med som bifangst når der fiskes jomfruhummer.

Faktaom jomfruhummeren
Det latinsk navn er Nephrops norvegicus og den maksimale længde på jomfruhummeren er 24 – 25 cm. Den lever omkring 5 til 10 år, måske ældre. Det er usikkert hvor gamle jomfruhummer kan blive og hvor hurtigt de vokser. Hos fisk kan man bestemme alderen ved hjælp af årringe i deres øresten. Jomfruhummerne har ikke nogle tilsvarende strukturer, som følger dem fra klækningen, tvært imod. De skifter skal for at kunne vokse og hver gang det sker, forsvinder ethvert spor af jomfruhummerens alder.

Kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com