Politisk EU kaos forsinker tilladelsen om fiskeri efter Østersø-torsk i sommermånederne

Politisk EU kaos forsinker tilladelsen om fiskeri efter Østersø-torsk i sommermånederne

Armene der røg i vejret efter Europa-Parlamentets vedtagelse den 16. januar af den polske parlamentariker Leszek Walesa (EPP) forslag om at fjerne restriktioner for småfiskere og dermed tillade sommerfiskeri efter torsk i Østersøen, kan godt tage armene ned igen.
Danske kystfiskere er dermed taget som gidsler i en konflikt der handler om parlamentets beføjelser som medlovgiver med Ministerrådet, der i stedet ønsker at udelukke Parlamentet fra beslutningsprocessen på centrale dele af forvaltningsplanerne.

En konflikt der ikke er blevet mindre problematisk og uoverskuelig af at Europa-Parlamentet, med overvældende flertal, her for anden gang, har udskudt afstemningen om betænkningen fra ireren Pat The Cope Gallagher (ALDE) om fiskerireglerne i EU – farvande.

Parlamentet sendte dermed et stærkt signal til Ministerrådet om, at EU-landene / Parlamentet blokerer for fremskridt i forhandlingerne om de flerårige fiskeriforvaltningsplaner. Et signal til Rådet om at respektere Europa-Parlamentet.

Forslaget om Østersøtorsken mangler derfor stadig at få grønt lys fra medlemsstaterne (Rådet), der skulle have givet de betrængte kystfiskerne den fornødne luft i økonomien.

Kilde: Danmarks Fiskeriforening
FiskerForum.com