FF Skagen leverer 7.000 tons fiskemel til Kina

FF Skagen leverer 7.000 tons fiskemel til Kina

Tobisfiskeriet er i gang og der tegner sig en generel optimisme
Om den aktuelle markedssituation siger Morten Broberg, at fiskeriet og produktionen af fiskemel og fiskeolie i de nordiske lande generelt har været gode siden årsskiftet.

Der er landet store mængder lodde i både Island, Norge og Danmark. I Island drejer det sig om godt 405.000 tons siden nytår. Dertil kommer store mængder af blåhvilling til de samme lande samt til Færøerne. I Skagen har vi modtaget gode mængder brisling, lodde og havgalt fra danske, irske, svenske, norske, skotske, litauiske og polske fartøjer samt en pæn mængde sildeafskær.

Bedre tobiskvote
I år kan vi se frem til et væsentligt bedre fiskeri efter tobis i forhold til 2012, og sæsonen startede 1. april. Vi arbejder i branchen fortsat på at fremskaffe yderligere biologiske data og forsøger dagligt at påvirke det politiske apparat med flere argumenter for en større kvote.

Styrket kontrol i Peru
Der er ansat 2600 nye fiskerikontrollører i Peru, hvor de fremtidige vilkår for industrifiskeriet ser ud til at blive skærpet. Der er indført nye og strengere regler for, hvor de enkelte grupper af fartøjer må fiske, og der er derfor uvished om den kommende kvote. Havbiologerne i Peru har igangsat et forsøgstogt før den kommende sæson, der starter her i april og slutter i juni. Der er for tiden en intensiv debat med en skærpet tone mellem politikere og biologer på den ene side og fiskemelsindustrien på den anden. Der foregår derfor i denne tid alene sporadisk fiskeri og produktion i Peru, og det samme er situationen i Chile.

7.000 tons fra FF til Kina
Den tiltagende usikkerhed i Sydamerika bevirker, at mange af de traditionelle købere af mel fra Peru har vendt blikket mod blandt andre Danmark. – Vi har gennem den seneste tid afsat omkring 7.000 tons fiskemel til Kina, som afskibes gennem de næste par måneder.

Højt prisniveau
Den generelt lave produktion på verdensmarkedet betyder, at priserne stadig holder sig på et rimeligt højt niveau. Der har dog gennem den senere tid været en del pres på prisen for fiskemel, der hovedsagelig skyldes en forholdsmæssig stor produktion i Norden.

Tegn på stabilitet
Vi regner med, at priserne efterfølgende stabiliserer sig. Vi må samtidig se i øjnene, at den norske produktion af laksefoder er noget lavere end sidste år. Årsagen er, at havtemperaturerne er lavere end i samme periode sidste år.