Svensk sæljagt fra motorbåd nu tilladt

Svensk sæljagt fra motorbåd nu tilladt

Den 20. april i år starter jagten på de svenske sæler, der i år har fået en kvote svarende til sidste års antal på 230 sæler.
Den svenske kystbevogtning, der forvalter fordelingen af tilladelser, har fået nyt telefonnummer, som skal benyttes inden jagten går ind på gråsæler. Der må skydes fra 20. april til 31. december eller indtil kvoten for det pågældende län / område er opbrugt.

Sidste år blev bestanden reguleret med 92 sæler og Havs- och vattenmyndigheten, der bestyrer sælforvaltning, mener at niveauet for reguleringen er tilstrækkelig og som ikke har givet anledning til øget indberetninger om skader på fisk og fiskeredskaber. Ligeledes vurderes tilvæksten af gråsæler, ved de svenske kyster, at ligge på niveau med sidste år og på den baggrund skønnes det ikke nødvendigt at hæve antallet af nedskydninger.

Stammen af gråsæler i Østersøen tæller i dag ca. 30.000 sæler og bestanden betegnes som sund og bæredygtig. Selv om tilvæksten er stilnet lidt af, så findes gråsælerne i dag langs hele kysten fra Skåne i syd og op til Norrbotten i nord.

Der kræves jagttegn til reguleringen af sælerne og den svenske regering har nedsat en gruppe, der på tværs af interesse organisationerne, skal komme med en vurdering senest 1. juli 2013, om hvorledes jagten på sælerne, kan gøres mere strømlignet.

Fordelingen af tilladelser til nedskydning af sæler ser således ud for de enkelte svenske län / områder:

Norrbotten: 40.
Västerbotten: 20.
Västernorrland: 30.
Gävleborg: 60.
Uppsala: 20.
Stockholm: 20.
Södermanland: 10.
Östergötland: 10.
Kalmar: 20.