Endnu engang et fantastisk NVG-fiskeri

Endnu engang et fantastisk NVG-fiskeri

Norske NVG sild bliver igen i år fanget i store mængder. Hvis det fortsætter sådan, vil der snart ikke være kvoter tilbage til sildesæsonen i efteråret 2012, skriver Kyst.no i deres artikel.
Gunstige vejrforhold og gode fangster tegner til at tangere sidste års omsætning af NVG sild, som således atter må betegnes som et eventyrligt fiskeri.

Trods en stærkt reduceret sildekvote, er der her i månedsskiftet til februar landet over 15.000 tons flere sild end i samme periode sidste år. Den kystnære fiskeflåde har således taget 55 % af deres kvote nu, mod 43 % på tilsvarende tidspunkt sidste år.

Det er ikke tidligere set, at norske fiskere har taget så stor en del af kvoten allerede nu og på nuværende tidspunkt er der landet i alt 114.279 tons sild. Ringnot flåden har på nuværende tidspunkt kun fisket halvdelen af dette, svarende til 60.111 tons, som udgør ca. 25% af deres totale kvote for 2012. Men her sætter man alligevel også rekord, da Ringnot flåden sidste år, på denne tid, kun havde fisket hvad der svarer til 20% .

Trawlerne har også tangeret deres kvote i forhold til sidste år.

Den reduceret NVG silde kvote har stor indflydelse på prisen. Sidste år i januar var gennemsnitsprisen 4,19 / kg, som efterfølgende steg til en gennemsnitspris på 5,29 / kg for hele 2011. Januar prisen i år var på 6,09 / kg ifølge Norges Sildesalgslag.

Trods denne prisstigning i år på NVG sild, kræver det en yderligere prisstigning på 16 øre / kg for at sætte rekord i forhold til sidste års resultat. Lykkedes dette, vil det betyde en øget lønsomhed i flåderne, da færre fisk giver en lavere driftsomkostning og derved et bedre netto resultat.

Kyst.no konkluderer at når NVG sildefiskeriet afsluttes denne vinter, vil næsten hele kvoten være opbrugt og det vil med stor sandsynlighed presse priserne i vejret hen over året og dermed være medvirkende til en tangering af sidste års silde resultat.