Forsøgsfiskeri på den vigtige Doggerbanke

Forsøgsfiskeri på den vigtige Doggerbanke

Næsten 11 mio. kr. til at finde ud af, om der kan findes en mere skånsom måde at fiske på
Kan der findes frem til fiskeredskaber, der er mere skånsomme på Doggerbanke, når der fanges industrifisk, især tobis?

Det skal der bruges næsten l l mio. kr. til at finde ud af de næste par år, således at
resultatet kan indgå i vurderingen af Doggerbanke i forbindelse med Natura 2000.

Som bekendt foregår størstedelen af det danske industrifiskeri, især efter tobis, på Doggerbanke. Området er truet af begrænsninger i fiskeriet med opbakning fra de lande, der ikke har den samme store interesse for industrifiskeri som Danmark.

Rentabiliteten i fokus
Det fremhæves i beskrivelsen af projektet, at fiskeriets rentabilitet trues af de stigende priser på energi, som udgør op mod 40 pct. af fartøjets samlede driftsomkostninger.

Det vil formentlig kunne reduceres med omkring la pct. ved brug af redskaber
uden kontakt med bunden og i øvrigt lettere materiel. Det er målet at nå hertil, samtidig med, at Doggerbanke skånes mest muligt.