De nuværende rammer må sprænges

De nuværende rammer må sprænges

Når andelsselskabet TripleNine Fish Protein i november 2012 omdannes til et aktieselskab, får hver af de nuværende andelshavere del i virksomhedens værdi, hvilket vil skærpe deres opmærksomhed omkring virksomhedens udvikling.
– Ud over afregningsprisen for den landede råvare er det naturligvis en betydelig formue, der på denne måde tilfalder den enkelte andelshaver i form af aktier, konstaterer adm. direktør Christian Bisgaard. – Men det betyder jo også, at de kommende aktionærer ikke kun vil være interesseret i størrelsen af den aktuelle afregningspris på de landede råvarer, men i høj grad også i aktiernes værdi og i den værditilvækst, der skabes i virksomheden.

– Derfor må virksomheden fortsat udvikles, og det vil blive nødvendigt at sprænge de nuværende rammer, fastslår Christian Bisgaard.

Tre indsatsområder
Han kan se i hvert fald tre indsatsområder, hvor der kan skabes øget udvikling for TripleNine.

Samarbejde og konsolidering
Christian Bisgaard peger først og fremmest på et øget samarbejde og en konsolidering i branchen, så den enkelte virksomhed kan opnå en styrke, der i fremtiden gør det muligt at fastholde en solid position i området omkring Nordsøen, Østersøen og Atlanten.

Herved åbnes også mulighed for produktion uden for Skandinavien, for eksempel i Sydamerika, Sydafrika og Kina.

– Nøgleordet i den forbindelse er ”råvarer”, fastslår Christian Bisgaard. – Hermed mener jeg, at en fiskemelsfabrik udelukkende kan drives i de områder, hvor der er tilgængelighed af ressourcer.

– Dette kan så kombineres med en placering tæt på et betydende marked for fiskemel, hvilket er tilfældet med Kina, som vi i år er kommet rigtig godt i gang med, hvad angår eksport af fiskemel, tilføjer han.

Produktudvikling
Et andet indsatsområde er udvikling af nye produkter. Her ser Christian Bisgaard specielt store muligheder i produktion af marine phospholipider, der kan benyttes i kapsler som et helsekostprodukt.

TripleNine Pharma A/S er klar til produktion af phospholipider til humant brug.

Desuden har TripleNine fokus på udvikling af nye produkter til pet food industrien.

Sikring af råvaretilførsler
– Vi er også nødt til at gøre noget for at matche de lavere produktionsomkostninger, som vi oplever specielt i de norske fabrikker, fortsætter Christian Bisgaard. – Ellers vil vi ikke være konkurrencedygtige på det frie marked for råvarer, som vi vil befinde os på, når TripleNine bliver et aktieselskab uden de leveringsaftaler, som virksomheden hidtil har haft med sine andelshavere.

– Det bliver en udfordring for os i disse tider, hvor afgiftsskruen i Danmark strammes mere og mere. Men vi arbejder løbende med at nedbringe omkostningerne, så vi kan fastholde et råvaregrundlag for fabrikken i Thyborøn på mere end 300.000 tons om året, siger Christian Bisgaard.