DTU-rapport afslører udsmid af torsk i Østersøen

DTU-rapport afslører udsmid af torsk i Østersøen

I en DTU-rapport, vises det ulovlige udsmid af torsk i 2016, at udgøre 10 procent af de samlede danske fangster af torsk i området, svarende til et udsmid af 1300 tons torsk i Østersøen.

Fiskeriformand Svend-Erik Andersen erkender problemet overfor DR Nyhederne, men undskylder at danske fiskere skal have tid til at vænne sig til den nye landingsforpligtelse. Tidligere var det påbudt at fisken skulle genudsættes på fangstrejsen, nu skal de landes, uanset de er levende yngel og dermed under mindstemål. Det kræver tilvænning.

Til DR Nyhederne siger han: »fiskerne har brug for tid til at vænne sig til de nye regler. Det giver nogle udfordringer med at lave den adfærdsændring, der skal til hos fiskerne, for til fulde at overholde reglerne,« forklarer Svend-Erik Andersen videre. Kvoterne bliver som regel ikke fuldt fisket, hvilket sammen med udsmiddet, ikke overstiger den totale kvote. Fiskeriformanden frygter derfor ikke, at det ulovlige udsmid fører til overfiskeri, som går ud over fiskebestandene.

Under overskriften i DR Nyhederne: Fiskere smider ulovligt 1.300 tons torsk ud, refereres der til en ny opgørelse, som DR har bestilt hos DTU forskere (Danmarks Tekniske Universitet). Undersøgelsen viser at alene i 2016, smed danske fiskere 1.300 tons torsk retur i Østersøen, trods landingsforpligtelsen. En forpligtelse der netop forbyder fiskerne discard / udsmid. Et forbud der ifølge myndighederne, skal mindske spild af fiskeresourcer, som ellers kan føre til overfiskeri, der på sigt kan gå ud over bestandene.

I 2016 rapporterede fiskerne selv 14 tons udsmid i Østersøen

Men i følge DTU´s opgørelse, der bygger på 51 fangstrejser fra Østersøen, er data fra disse fangstrejser blevet bearbejdet efter en videnskabelig metode og derefter indberettet til Fiskeristyrelsen, EU og det internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

(Red. Vupti er 14 tons indberettet udsmid blevet til 1.306 tons ifølge DTU´s beregninger. På baggrund af disse tal, sidder man bare tilbage med et jomfrueligt håb om, bare det nu ikke er endnu en DTU-regnefejl, som ved tobis anbefalingen for to år siden).

EU udsendte i 2015 en forordning, hvor den såkaldte landingsforpligtelse blev påbudt. Et krav om at forskellige fiskearter, store som små der fanges, skal ilandbringes. Til næste år gælder landingsforpligtelsen, for alle arter i alle danske farvande. Det overordnede mål hermed er, at undgå der bliver fanget små fisk og at disse går til spilde. De skal i stedet benyttes til produktionen af fiskemel og -olie mm. 

Mange er enige om, at udsmid ikke må forekomme, trods det absurde i, ikke at måtte skånsomt genudsættes små fisk, der for manges vedkommende har en realistisk chance for at overleve en fangst og derfor siden har mulighed for at vokse sig større, til glæde for arten og for fiskerne, der sidenhen kan fange dem i rette størrelse.

Forskernes påstand om ikke alt discard bliver registreret, er formanden for Danmarks Fiskeriforening ikke enig i og han er meget klar i spyttet da han forklarer at selvfølgelig kan fejlagtige indberetninger forekomme. Men man bør også kigge lidt på det elektronisk indberetningssystem, der ikke altid virker som det skal. »Det er et besværligt indberetningssystem, vi har og jeg tror ikke der bevist bliver snydt med indberetningerne. Det kræver derimod en tilvænningsperiode og det bør man have respekt for,« tilføjer fiskeriformanden.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kræver mere kontrol.

Netop på baggrund af DTU Undersøgelsen kræver fiskeriordførene Simon Kollerup (S) og Ib Poulsen (DF) nu mere kontrol, med den begrundelse, at der i perioden kun er givet 2 bøder for ulovligt udsmid.

Heldigvis har vi en mere besindig Fiskeriminister i Karen Ellemann, der ikke hovedkuls kræver mere kontrol, men istedet vil arbejde for fælles EU-regler om kontrol med udsmiddet. Fiskeriministeren vil ikke pålægge danske fiskere en ekstra kontrol, hvilket hun understøtter med forklaringen til DR nyhederne. »Landingsforpligtelsen er en aftale, vi har lavet bredt i den europæiske fiskeripolitik og sådan skal det også være fremover.«

Allerede på fredag mødes fiskeriministeren med partierne, for at diskutere landingsforpligtelsen samt den nye undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet.