»Never ending story« – Endnu en undersøgelse af Østersøen af forhold vi allerede kender

Det er Baltic Waters der for tiden planlægger en undersøgelse af Østersøen. Endnu en undersøgelse / rapport, som der i forvejen ligger en helt række af - prøv at læse disse store mængder af information og viden der allerede eksistere. Tag derefter udgangspunkt i denne viden og handel på det.

Fortsæt med at læse»Never ending story« – Endnu en undersøgelse af Østersøen af forhold vi allerede kender

Industri-spildevand udledt til Agersø Sund, kan have ført til kroniske miljøeffekter i havet

  • Post category:Miljø

Torsdag den 4. november udgav Århus Universitet rapporten »Screening af miljørisici ved udledning af miljøfarlige stoffer med industrispildevand til Agersø Sund«. Rapporten er en opdateret udgave af en rapport udgivet i november 2020.

Fortsæt med at læseIndustri-spildevand udledt til Agersø Sund, kan have ført til kroniske miljøeffekter i havet

Den grønlandske fiskerikommission har udgivet sin betænkning

Hjemmestyret i Grønland Naalakkersuisut, nedsatte i februar måned 2019 en fiskerikommission, hvis formål det ifølge oplægget til Naalakkersuisut helt overordnet var: »at Fiskerikommissionen skulle komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der kan bidrage positivt til fiskerisektorens udviklingsmuligheder og være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen«.

Fortsæt med at læseDen grønlandske fiskerikommission har udgivet sin betænkning