DTU forsker får Velux midler til kortlægning af affald i Nordsøen

DTU forsker får Velux midler til kortlægning af affald i Nordsøen

Affaldet i Nordsøen skal i et nyt forskningsprojekt kortlægges og opgaven er havnet i skødet på Bastian Huwer der er forsker på DTU Aqua. Med midler fra Velux Fonden, skal Nordsøen afdækkes for hvor meget affald der flyder rundt i vandsøjlen samt hvilke typer det er og hvordan det er fordelt.

Som led i den årlige vurdering af hvorledes sildebestanden udvikler sig i de danske farvande, med sildelarveundersøgelserne, har DTU´s Bastian Huwer i snart fire år, samlet gamle og små stykker skrald og affald op, fanget i forbindelse med sildelarveundersøgelserne. Det startede i det små med at analysere affaldsprøverne og efter Bastian Huwer, overfor sine forskerkolleger fra de andre lande om de mønstre, han begyndte at kunne se i de danske prøver, samler de nu også affaldet sammen og sender det til Bastian Huwer. Det er blevet til meget skrald og det var derfor også en lettelse for DTU forskeren, da Velux Fonden gik ind og støttede projektet økonomisk.

Det har udviklet sig til, at når sildelarve-undersøgelserne går i gang omkring januar og februar måned hvert år. Hvilket foregår efter et nøje fastlagt koncept hos os og de andre lande, så indsamles der samtidig data omkring skraldet også af de enkelte landes forskere. Da alle lande bruger samme udstyr til undersøgelserne hvert år og de dækker både hele Nordsøen samt Skagerrak og Kattegat, der gør prøverne brugbare og direkte sammenlignlige.

Du kan læse hele artiklen her på DTU Aquas side

Kilde: DTU Aqua FiskerForum.dk