De Norske Fiskebåds rederes Forbund går ind i sagen om tilbageholdelse af norsk trawler.

De Norske Fiskebåds rederes Forbund går ind i sagen om tilbageholdelse af norsk trawler.

Forbundet beder nu de Islandske myndigheder om forståelige kort
Redernes Forbund Fiskebåt har bedt de Islandske fiskerimyndigheder om at lave en engelsk udgave af kortet, som viser de Islandske områder som er lukkede indenfor Deres økonomiske zone.

På netsiden Fiskistofa.is, som er modstykket til den Norske Fiskeridir.no og den Danske Naturerhverv.fvm.dk,, viser de Islandske fiskerimyndigheder meddelser om fiskestop og lukkede områder.

Norske fiskere får ikke automatisk disse meldinger om lukning / reguleringer af områder fra Island.

Baggrunden for at Redernes Forbund har taget sagen op, er at det Norske liniefartøj Ny-Argo har fisket i et område/ zone, som af de Islandske myndigheder var lukket for fiskeri. Det Norske linefartøj Ny-Argo nægter at have været klar over lukningen og bedyrer derved sin uskyld. Linefartøjet har forladt den Islandske varetægt og er gået på fiskeri igen, mod at stille en klækkelig bankgaranti.

”Der er andre Norske linefartøjer, som har fisket lange og brosme i Islandsk økonomisk zone, Atlantic, har fisket i et andet område og har på nuværende taget kvoten på 250 tons lange og brosme og i tillæg bifangsten på 25%”, fortæller skipper Kjell-Gunnar Hoddevik på Liniefartøjet Atlantic.