En politisk og biologisk farce

En politisk og biologisk farce

Bestræbelserne på at opnå maksimale kvoter i det bæredygtige fiskeri
Morten Broberg kaldte det en politisk og biologisk farce, da talen faldt på tobiskvoten i år. Til generalforsamlingen gav han i sin markedsrapport udtryk for, at man fra politisk side endnu engang tager fiskerne og fabrikkerne som gidsler.

Vi arbejder derfor i stigende omfang i branchen på at påvirke politikere og embedsmænd for at få vore ønsker opfyldt. Det sker med udgangspunkt i den ansvarlighed og det bæredygtige fiskeri foruden den bæredygtige produktion, som vi kan dokumentere.

Overfor dette står en rådgivning fra biologerne i DTU Aqua på et hidtil uset og usikkert grundlag, der er derved bliver basis for politikernes, ICES og EU-Kommissionens beslutning.

Uholdbart
– Generelt og specifikt må vi på det foreliggende grundlag fastslå, at forholdene for fiskerne og industrien på land er uholdbare på sigt i denne branche. Vi kæmper en daglig kamp for råvarer og brugbare kvoter. Dertil kommer, at vi i Danmark er pålagt følgende konkurrenceforvridende forhold:

• Afgifter til Plantedirektoratet
• Energiafgifter
• Nye NOx-afgifter

Samlet set udgør disse afgifter i branchen i Danmark en ekstra udgift på omkring 25 mio. kr., svarende til omkring 4 øre pr. kg. fisk.

Dertil kommer, at vi er underlagt strengere regler for omsætning af fiskeolie til human ernæring i forhold til vore konkurrenter i Peru og Chile.

Vi appellerer til politikerne om rimelige regler, der er til at forstå og efterleve. Vi ønsker konkurrencevilkår, som svarer til vore udenlandske konkurrenters.

Det arbejder vi vedholdende og intenst for sammen med Fiskemelsforeningen, Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske PO.