Bornholmske fiskere kan blive de store tabere

Bornholmske fiskere kan blive de store tabere

Forskerne skriver om iltsvind i Østersøen og magre torsk omkring Bornholm, samtidig med at fiskeindustrien skære modtagestederne ned på klippeøen og her sidst kommer så et trawlforbud mod fiskeri med bundtrawl på den bløde Kattegat havbund, i over 20 meters dybde.

Bornholmske fiskere, tager ellers i stor stil, ifølge formanden for Bornholms og Christianøs Fiskeriforening, Thomas Thomsen på jomfruhummer fiskeri i Kattegat, netop for at supplere det skrumpende fiskeri rundt Bornholm, med lidt ekstra indtægter fra et lidt mere lukrativt fiskeri efter jomfruhummer.

Dette fiskeri ser nu ud til at lukke, da det rammer lige ned i et EU Havstrategidirektiv, som den danske regering selvfølgelig har pligt til at efterleve, men som i skrivende stund, allermest ligner en overfortolkning, med indførelsen af et forbud mod bundtrawl i vise dele af den danske zone i Kattegat fra 2014.

Protesterne mod dette, hagler da også ned over Regeringen i øjeblikket, hvor bla. Fem kystkommuner i et åbent brev til miljøminister Ida Auken (SF) og Fødevareminister Karen Hækkerup (S), protesterer over disse planer og hvori de pointere, at der intet sted står i EU’s Havstrategidirektiv, at Kattegat skal omdannes til naturbeskyttelsesområder, hvor fiskeri er forbudt.

Men uanset hvad, så er det de tunge novemberskyer, der trækker ind over Bornholm lige nu. Så gør din holdning klar og meld dig til facebook siden ”Red Kattegats fiskere” her.