Bilag 6 om regulering af fiskeri samt forhøjelse af rationer for MAF-fiskeri

Bilag 6 meddelelse om regulering af fiskeri af skader og rokke i Nordsøen samt forhøjelse af rationer for MAF-fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Bilag 6 meddelelse om regulering af fiskeri af skader og rokke i Nordsøen samt forhøjelse af rationer for MAF-fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Regulering af fiskeri af skader og rokke i Nordsøen samt forhøjelse af rationer for MAF-fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Skader og rokker i Nordsøen
Den disponible mængde er nu opfisket i en sådan grad, at der indføres en mængdemæssig regulering, og det er derfor tilladt alle fartøjer uanset størrelse at fiske, medbringe og lande højst 100 kg skader og rokke pr. fangstrejse gældende for fangstrejser, der påbegyndes efter den 26. marts 2015.

MAF-fiskeri af torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Fra den 1. april 2015 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 1.800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover 9.000 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 27. marts 2015