Bilag 6 Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

Regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne

For fartøjer, der ikke har FartøjsKvoteAndele af mørksej eller er MAF-fartøjer, indføres med virkning fra mandag den 4. januar 2016 regulering af bifangst af mørksej i Østersøen og Bælterne, således det for sådanne fartøjer er tilladt at fiske, medbringe og lande op til 100 kg mørksej pr. fangstrejse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. januar 2016