Kystfiskere lander kæmpeprojekt

Kystfiskere lander kæmpeprojekt

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri FSK har sammen med blandt andet Fiskerikajen og WWF Verdensnaturfonden modtaget midler fra VILLUM FONDEN til at gennemfører et stort projekt til gavn for alle Danmarks kystfiskere. Projektet løber indtil 2019.

Der er tale om et nyt og helt unikt partnerskab på tværs af sektorer. Partnerskabet skal i fællesskab arbejde for en bedre logistik og pris for kystfiskernes fangster. Samtidig skal det sikre Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri større politisk gennemslagskraft samt formidle de natur- og miljømæssige fordele der er ved det naturskånsomme kystfiskeri. Den praktiske del starter ved Langø på Lolland, med planer om opskallering til hele landet.

»Vi er meget glade for at få midler til at drive vores arbejde for de danske kystfiskere fremad, både på politisk plan og rent praktisk, sådan at kystfiskerne kan få en bedre rammer for at drive deres fiskeri og en bedre pris for deres fisk,« siger Formand for Foreningen for Skånsomt Kytsfiskeri Max Christensen

Kystfiskerne får i dag for lidt for deres fisk, og kan ikke gribe de åbentlyse vækstmuligheder der er på grund af mangelfuld logistik, ringe kommercialisering af det naturskånsomme kystfiskeris fordele for naturen og en usammenhængende forsyningskæde.

Bedre afregning når fisken forarbejdes lokalt

Beregninger udført af Fiskerikajen og Langø Fiskeriforening viser, at fiskerne på Sjælland og Lolland Falster kan reducere deres omkostninger med 20% og samtidigt opnå en merværdi på 4 kr pr. kg fisk, hvis deres fisk forarbejdes lokalt, og sporbarheden af deres produkter bevares gennem hele forsyningskæden. Fisk fra Langø fanget naturskånsomt sælges allerede til en markant højere pris hos Fiskerikajen og til københavnske restauranter på grund af en skarp bæredygtighedsprofil og en bedre kvalitet.

Det er de gode resultater fra Langø Foreningen for Skånsomt Fiskeri ønsker skal komme alle Danmarks kystfiskere til gode.

Foreningen for skånsomt kystfiskeri FSK repræsentere de kystfiskere der fisker naturskånsomt. Foreningen er landsdækkende, og arbejder for store som små. Fra medlemmerne i Langø i sydøst til medlemmer i Thorupstrand kystfiskerlaug i Nord.

Til at varetage en del af arbejdet har Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri allerede ansat havbiolog Hanne Lyng Winter.