Bilag 6 om forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen

Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen
Forbud mod MAF-fiskeri af mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen

Idet de til ordningerne for MAF-fiskeri af henholdsvis mørksej i alle farvande og MAF-fiskeri af kuller i Nordsøen disponible mængder er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af de nævnte arter i de anførte områder fra og med fredag den 20. marts 2015. Forbud mod at medbringe og lande de nævnte arter fra de anførte områder fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med søndag den 22. marts 2015.

MAF-fartøjer med status af MAF-ekstra fartøj og optaget på licensliste nr. 1317 med årsmængde af mørksej i alle farvande og licensliste nr. 1319 med årsmængde af kuller i Nordsøen er undtaget fra de omtalte forbud.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. marts 2015.