Bilag 6 meddelelse om ny eLog version 9.1

En ny eLog version 9.1 er frigivet. Version 9.1 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest den 15. august 2015.
En ny eLog version 9.1 er frigivet. Version 9.1 skal, for fartøjer der fører elektronisk logbog, være installeret senest den 15. august 2015.

Installationsfristen er fastsat efter § 4 stk. 2 i bekendtgørelse nummer 1593 af 17. december 2014 om føring af logbog mv. Den elektroniske logbog, eLog version 9.1, kan downloades fra NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 15.august 2015.