Bilag 6 meddelelse om forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Bilag 6 meddelelse om forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat
Forbud mod industrifiskeri i Skagerrak og Kattegat

Den til 1. kvartal 2015 til industrifiskeri i Skagerrak/Kattegat afsatte mængde af sildebifangstkvoten er opfisket, og der indføres derfor forbud mod industrifiskeri med småmaskede fangstredskaber med mindre maskestørrelse end 32 mm i Skagerrak og Kattegat med virkning fra fredag den 23. januar 2015. Forbud mod at medbringe og lande fangster fanget med de anførte fangstredskaber træder i kraft søndag den 25. januar 2015.

Uanset § 182 i Reguleringsbekendtgørelsen er det tilladt at medbringe industrifangster fra andre områder i Skagerrak og Kattegat og lande sådanne fangster i havne beliggende ud til disse farvande.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 27. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. januar 2015.