Bilag 6 meddelelse om gennemsnitlige afregningspriser for 2014

Bilag 6 meddelelse om gennemsnitlige afregningspriser for 2014

Gennemsnitlige afregningspriser for 2014
Gennemsnitlige afregningspriser for 2014

I forbindelse med bytte af årsmængder i henhold til Reguleringsbekendtgørelsens § 77 foretages værdiopgørelse på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser for 2014.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2014 anvendes derudover i medfør af §§ 82-83 bl.a. i forbindelse med overførsel af FKA til flere fartøjer, i forbindelse med overførelse af årsmængder til andre fartøjer jf. § 51, og i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. § 73.

De gennemsnitlige afregningspriser der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

Brisling 3BCD-C 1,77
Brisling 2AC4-C 1,56
Brisling 03A 1,58
Jomfruhummer 3A/BCD 61,41
Jomfruhummer 2AC4-C 50,85
Jomfruhummer 2AB/N 75,51
Dybvandsrejer 3A 31,15
Dybvandsrejer 2AC4-C 82,57
Dybvandsrejer 04-N 43,40
Havtaske 04-N 30,98
Kulmule 2AC4-C 13,97
Kuller 2AC4 10,87
Kuller 3A/BCD 11,30
Laks 3BCD-C 196,47
Mørksej 2A34. 9,77
Pig-/slethvarre2AC4-C 61,64
Rødspætte 3AS 6,98
Rødspætte 3AN 9,16
Rødspætte 2AC4 9,69
Rødspætte 3BCD-C 6,56
Sild 22/24 2,90
Sild 25/32 3,11
Sild 4AB 3,11
Sperling 2A34 1,52
Tobis 2A3A4 1,41
Tunge 24. 60,63
Tunge 3A/BCD 74,15
Torsk 3AS 17,56
Torsk 3AN 22,12
Torsk 2AC4 22,00
Torsk 22/24 10,23
Torsk 25/32 6,55

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1148 af 29. oktober 2014, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 22. januar 2015.