Kursus i søsikkerhed

Kursus i søsikkerhed

Fiskeriskolen starter nye søsikkerhedskurser op i løbet af foråret, så har du et søsikkerhedskursus får du direkte adgang til uddannelsen som erhvervsfisker.

Kurset i søsikkerhed er derfor rettet mod personer, som ønsker at opnå de kvalifikationer, der kræves og som giver lovmæssige rettigheder til at tage hyre på et fiskefartøj.

Deltageren vil under forløbet opnå grundlæggende færdigheder i anvendelse af personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr om bord på et fiskefartøj, samt kompetence til at anvende medicinkiste C.

Søsikkerhedskurset varer 3 uger og Erhvervsfiskeruddannelsen varer 2 år.

Fiskeriskolen starter nye hold på disse datoer:

  • den 23. februar 2015
  • den 9. marts 2015
  • den 18. maj 2015
  • den 1. juni 2015

Tilmeld dig et søsikkerhedskursus her

Deltageren kan, efter endt uddannelse, anvende personligt og fælles sikkerheds- og redningsudstyr, medicinkiste C og har kendskab til arbejds- og søsikkerhed jf. gældende myndighedskrav beskrevet i BEK nr 1218 af 21/10/2013 Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser, herunder uddannelse som sygdomsbehandler i anvendelse af medicinkiste C fastlagt i Søfartsstyrelsens Rundskrivelse AU nr. 1/99 af 11. januar 1999 og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).