Hummertrawler rigget om til torskefiskeri ved Bornholm

Hummertrawler rigget om til torskefiskeri ved Bornholm

Det er RS 30 Mette Amalie der har skiftet ejer til Per Lund-Hansen og Rasmus Jensen samt navn til R230 Ocean Freja og som fremover får hjemhavn i Neksø.

Trawleren afsejler fredag fra Thyborøn, hvor fartøjet har gennemgået en større ombygning ved 3J Thyborøn, med henblik på det kommende torskefiskeri i det vestlige Østersøen. Der er lavet ny ismaskine med nye kompressorer samt en udvidelse af kasselasten, så den nu fremover kan rumme op til 700 kasser. Pladsen omkring rensning og sortering er forbedret og i det hele taget er komforten for besætningen fået et tand op, i forhold til den gamle trækutter fra 1960 R 310 Tell Avie, der nu er sendt på pension.

29 årig skipper på R 230 Ocean Freja

Partreder 29 årige Rasmus Jensen bliver ny skipper om bord på den ombyggede trawler, og vil fremover være bemandet med tre voksne og en lærling, som makkerskibet R 231 Ocean Laura. Begge fartøjer fisker torsk i Østersøen til omkring 1. juli og tager derefter et par måneder om året op i Nordsøen efter hummer, hvorefter de slutter af med torskefiskeri i Østersøen igen.

Da FiskerForum fangede Per Lund-Hansen på mobilen, har der været bedre dage i fiskeriet. R 231 Ocean Laura havde netop afsluttet et fiskeri i det vestlige Østersøen og losset i Ystad Sverige, hvor fisken efterfølgende var sendt til auktion i Hanstholm og det var priserne herfra, der lagde en dæmper på Per`s humør. Små torsk til 6,30 og resten til omkring 13,00 kroner imponerede ikke skipperen fra Bornholm. Men som skipperen resonerer, så har der været havvejr den sidste uges tid, så alle både har været på søen, hvilket giver mange fisk på auktionen og dermed en noget lavere afregningspris. Fiskeskipperen fremtvinger et smil og siger til FiskerForum, ”det havde ikke gjort noget, hvis der i stedet havde været vind op til kuling, så er der lidt færre på havet.”

Tåbelig discard regel

Optimismen fra før jul har sat sig lidt, nu da de nye discard-regler er indført i Østersøen, hvor skipperen fra Neksø i meget direkte vendinger, fortæller hvor tåbeligt denne regel er og hvor store gener, der medføre om bord. Det giver pladsproblemer og ødelægger lasten af de fisk der danner grundlag og økonomi i fiskeriet. discard-fisk der fratrækkes kvoten og kun giver 1,30 kroner pr. kilo, er dræbende for den samlede økonomi. Når man så samtidig hører, som det blev nævnt på discardmødet på Bornholm i sidste uge, at andre lande håndterer discard reglerne alternativt. Her var der ikke afsætning eller aftagere af den fisk der var taget ind som discard, hvorefter fisken blev landet og straks efter lastet på et unavngivet skib, der sejlede hele molevitten af discard-fisk ud på åbent hav og dumpede den igen. Så står verden ikke længere, slutter en vred fisker.

Mysteriet om de store torsk i Østersøen

Ligeledes er fraværet at de store torsk i Østersøen, også noget der bekymre Per Lund-Hansen, for det er fortsat et mysterium, hvorfor man de sidste fire år ikke har kunnet fange større torsk i området. Fødegrundlaget for torsken ser fint ud med masser af brisling og sild, fortæller fiskeren fra Neksø, men væk er de. Vi har prøvet at slæbe på stenet bund og glat bund, uden nævneværdig forskel, og om det er sælerne der er årsagen til de store torsks fravær, mener Per Lund-Hansen kun kan forklares kystnært og ikke at det er en gyldig grund, når man som R 231 Ocean Laura, fisker noget længere ude.

Trods de lidt pessimistiske toner, er fiskeskipperen alligevel optimistisk på fiskeriets vegne. Så med investeringen i en nyere ståltrawler og ansættelsen af en ny lærling her pr. 30. janaur 2015, går fiskeriet videre også med Per Lund-Hansen, der ikke har for vane at give op, men fighter videre for det erhverv der ligger i blodet.

FiskerForum.com