Bilag 6 – Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Kattegat

Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Kattegat
Forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Kattegat

Idet den til ordningen for MAF-fiskeri af torsk i Kattegat disponible mængde er opfisket, indføres der forbud mod MAF-fiskeri af torsk i Kattegat fra og med fredag den 16. oktober 2015. Forbud mod at medbringe og lande torsk fra Kattegat fisket under MAF-ordningen træder i kraft fra og med søndag den 18. oktober 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. oktober 2015.