Bilag 6 forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen
Forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar i Nordsøen

Den til FKA-rationsfiskeri disponible mængde pighvar og slethvar i Nordsøen er opfisket, og der indføres derfor forbud mod FKA-rationsfiskeri af pighvar og slethvar fra og med lørdag den 5. september 2015. Forbud mod at medbringe og lande pighvar og slethvar fra Nordsøen fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med mandag den 7. september 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 5. september 2015.