Bilag 6 om FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen

FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen
FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen

Med virkning fra 12. november genåbnes inden for en lille disponibel mængde laks for FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen.

Åbningen omfatter fartøjer, hvis ejere senest den fredag den 6. november har ansøgt NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at deltage i fiskeriet, og tilladelse udstedes d.d. til 16 fartøjer, således disse kan påbegynde fiskeri med virkning fra den 12. november 2015.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 24. marts 2015, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. november 2015.