Bilag 6 meddelelse om åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)

Bilag 6 meddelelse om åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)
Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)

Med virkning fra den 1. august 2014 åbnes der for fiskeri af makrel for krogfartøjer (dørgemakrel) for fartøjer til hvilke der er udstedt tilladelse.

Når den disponible mængde er opfisket med 70 %, svarende til 330 tons, træffes der afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering af fiskeriet.

Fartøjsejere, der ønsker at påbegynde fiskeri 1. august 2014, skal have indsendt ansøgning til NaturErhvervstyrelsen senest tirsdag den 29. juli 2014 kl. 1500. Ansøgning indsendes til licensadm@naturerhverv.dk

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. august 2014.