Bilag 6 – Torsk under mindstemål samt ændring i KW-dage reguleringen for TR2 i Kattegat.

Ændring af reglerne for fangst af torsk under mindstemålet for fangstkvotefartøjer, samt ændring af kW-dage reguleringen for redskabssegmentet TR2 i Kattegat

§ 182, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen for 2011 ændres således, at fangster af torsk under mindstemålet skal afskrives på den fangstmængde, som fartøjet har til rådighed, og genudsættes i henhold til gældende regler.

Under hensyn til udnyttelsen af det samlede antal kW-dage til rådighed for redskabssegmentet bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat ophæves den aktuelt gældende regulering således, der i januar måned 2011 ikke gælder et øvre loft for, hvor mange dage et fartøj, der har tilladelse til at fiske i dette redskabssegment, højst må forbruge.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i henholdsvis Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 13. januar 2011.
Ændring af reglerne for fangst af torsk under mindstemålet for fangstkvotefartøjer, samt ændring af kW-dage reguleringen for redskabssegmentet TR2 i Kattegat

§ 182, stk. 2 i Reguleringsbekendtgørelsen for 2011 ændres således, at fangster af torsk under mindstemålet skal afskrives på den fangstmængde, som fartøjet har til rådighed, og genudsættes i henhold til gældende regler.

Under hensyn til udnyttelsen af det samlede antal kW-dage til rådighed for redskabssegmentet bundtrawl og vod med en maskestørrelse på 70-99 mm (TR2) i Kattegat ophæves den aktuelt gældende regulering således, der i januar måned 2011 ikke gælder et øvre loft for, hvor mange dage et fartøj, der har tilladelse til at fiske i dette redskabssegment, højst må forbruge.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i henholdsvis Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 13. januar 2011.