Bilag 6 – Specifikationer for udformning af sperlingrist

Specifikationer for udformning af sperlingrist
Specifikationer for udformning af sperlingrist

Der forventes i nær fremtid, at blive åbnet for fiskeri af sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Det er et krav til danske fartøjer, der ønsker at deltage i målrettet sperlingfiskeri, at de i 2012 anvender en fast rist i stål, plast eller glasfiber/nylon med maksimum 35 mm tremmeafstand. Risten monteres i en netsektion foran posen dækkende hele sektionens tværsnit og med en åbning, der tillader udslip af alle fisk, som ikke passerer igennem risten.

Der gælder aktuelt en 0-kvote for fiskeri af sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Det forventes, at der i nær fremtid med udgangspunkt i ny rådgivning fra ICES vil blive fastsat en EU-TAC og en dansk kvote for sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Der vil blive udsendt en meddelelse, når fiskeriet efter sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat åbnes.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 15. oktober 2012

Kilde. Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri – NaturErhvervstyrelsen
FiskerForum.com