Svensk reje-udsmid udgør mellem 30 – 80% af den samlede svenske rejekvote

Svensk reje-udsmid udgør mellem 30 – 80% af den samlede svenske rejekvote

EU landene Danmark og Sverige indgik sidste år en aftale med Norge om indførelse af forbud mod udsmid af spisefisk i Skagerrak for 2013.
Derfor vækker de nyste tal fra ICES (Internationale havundersøgelses råd), bekymring for formanden Carl Jesper Hermansen, Skagen Fiseriforening, der overfor Jyllands-Posten i skarpe vendinger tilkendegiver, at der af hensyn til bestandens bæredygtighed og dermed en rimelig konkurrence, må tages stærkt afstand for disse forhold.

I en kommentar til Jyllands-Postens tal for svensk reje udsmid, siger Henrik Svenberg Sveriges Fiskares Riksförbund, at der er taget hånd om udsmidet af rejer. Iøvrigt arbejdes der med forskellige løsninger der fremad rettet kan løse problemet. Det kunne være løsning som den danske hvor man arbejder med omsættelige kvoter, som fiskerne kan handle med hinanden, en sådan ordning findes ikke i Sverige.

Danmark deler 13 fartøjer den samlede danske rejekvote, som er dobbelt så stor som den svenske, der har omkring 60 fartøjer til deres kvote.

En af årsagerne til udsmidet kan være flere forhold der gør sig gældende: kvoten er opbrugt eller fisken / rejerne er for små og sidst man ønsker at bytte mindre fisk / rejer ud med større(High grading).

EU`s Fiskerikommissær Maria Damanaki pointerer at problematikken omkring udsmid er helt afgørende for den fælles EU fiskeripolitik og at udsmid af rejer og alle andre arter i Skagerrak skal stoppes. Samtidig understreger hun at det er kommissionens hensigt ligeledes at indføre forbud mod udsmid (discard) i Nordsøen og andre farvande.

Kilde: Jyllands-Posten
FiskerForum.com