International aftale om fiskeskibes sikkerhed vedtaget

International aftale om fiskeskibes sikkerhed vedtaget

På en international konference i Cape Town er der opnået bred enighed om at ændre ikrafttrædelsesbestemmelserne i den såkaldte Torremolinos-konvention fra 1977 og den tilhørende protokol fra 1993 i en såkaldt Cape Town-aftale.
Der er dermed skabt bedre muligheder for, at de internationale sikkerhedsregler for fiskeskibe kan træde i kraft efter en lang årrække, hvor der ikke har været den nødvendige tilslutning til konventionen.
Den internationale konference om fiskeskibes sikkerhed blev afholdt i Cape Town 9.-11. oktober 2012 med deltagelse fra 58 lande.

Den såkaldte Torremolinos-konvention fra 1977 og den tilhørende protokol fra 1993 indeholder en række tekniske sikkerhedsregler for bygning af fiskeskibe, der fisker i internationalt farvand. Danmark har allerede gennemført de internationale sikkerhedsregler for fiskeskibe, og det vil derfor ikke umiddelbart få betydning for danske fiskeskibe. Aftalen giver langt bedre mulighed for, at flere lande vil tilslutte sig de internationale sikkerhedsregler og dermed globalt kunne fremme sikkerheden på fiskeskibe. Dette skaber samtidig mere ensartede konkurrencevilkår for fiskeskibe, der fisker i andre landes farvande.

Med Cape Town-aftalen ændres ikrafttrædelsesbestemmelserne således, at antallet af lande, der skal have ratificeret aftalen, stiger fra 15 til 22 lande, men samtidig nedsættes det samlede antal fiskeskibe markant fra 14000 til 3600. I dag har 17 lande ratificeret Torremolinos-konventionen med et samlet antal fiskeskibe omfattet af aftalen på ca. 3000. Aftalen åbner endvidere mulighed for at gennemføre dele af sikkerhedsreglerne om for eksempel radioudstyr over en tiårsperiode.

Kilde. Søfartsstyrelsen
FiskerForum.com