Bilag 6 – Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Øste

Midlertidig ophævelse af forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne
Det i § 32, stk. 3 i Reguleringsbekendtgørelsen anførte forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i underområde 22 i Østersøen og Bælterne i perioden fra fredag kl. 18.00 til søndag kl. 18.00 ophæves i årets sidste kalenderuge således, at forbuddet ikke er gældende fra fredag den 27. til og med søndag den 29. december 2013.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 23. december 2013”