Bilag 6 – Midlertidig lukning af område i Skagerrak og område i Nordsøen.

Midlertidig lukning af område i Skagerrak og område i Nordsøen.
Midlertidig lukning af område i Skagerrak og område i Nordsøen.

I perioden fra og med tirsdag den 13. september 2011 til og med mandag den 3. oktober 2011 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Nordsøen der af-grænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 56°44,5 N, 006°53,6 Ø
2. 56°44,5 N, 007°06,4 Ø
3. 56°37,5 N, 007°06,4 Ø
4. 56°37,5 N, 006°53,6 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område i med følgende redskaber:

– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
– snurpenot
– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
– drivgarn
– tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2010, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 13. sep-tember 2011