Bilag 6 – Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

Midlertidig lukning af område i Skagerrak.
Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

I perioden fra og med tirsdag den 17. april 2012 til og med mandag den 7. maj 2012 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 57°55,5 N, 009°25,0 Ø
2. 57°51,5 N, 009°26,0 Ø
3. 57°47,5 N, 009°03,5 Ø
4. 57°53,5 N, 009°13,5 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
– snurpenot
– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
– drivgarn
– tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 17. april 2012.

Bilag 6 meddelelser
Bilag 6-meddelelser er oplysninger om ændrede regler og vilkår for fiskeriet udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen.

Meddelelserne blever udsendt over Lyngby Radio – uanset, hvilket farvand meddelelsen gælder. De vil blive sendt på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage eller fredage i forbindelse med trafikmeldingerne kl. 8.05 og kl. 18.05 – dog kl. 7.05 og kl. 17.05 i perioden med sommertid.

Desuden sendes meddelelserne til Danmarks Fiskeriforening pr. telefax på udsendelsesdagen.