Bilag 6 meddelelse om midlertidig lukning af område i Skagerrak

Bilag 6 meddelelse om midlertidig lukning af område i Skagerrak

Midlertidig lukning af område i Skagerrak.
Midlertidig lukning af område i Skagerrak.

I perioden fra og med torsdag den 26. januar 2012 til og med onsdag den 15. februar 2012 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende 4 punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1. 57°56,5 N, 010°04,0 Ø
2. 57°59,5 N, 010°11,0 Ø
3. 57°51,5 N, 010°23,0 Ø
4. 57°48,5 N, 010°15,5 Ø

Uanset forbuddet er det tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:
– flydetrawl ved fiskeri af pelagiske arter
– snurpenot
– garn med en maskestørrelse på 120 mm og derover
– drivgarn
– tejner

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010, senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 783/2011 af 5. august 2011, om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 26. januar 2012