Bilag 6 meddelelse

meddelelse af 7. februar 2012 vedr. ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer – torsk i Nordsøen.
meddelelse af 7. februar 2012 vedr. ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer – torsk i Nordsøen.

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer.

Torsk i Nordsøen
Fra søndag den 1. januar 2012 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 2.400 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 4.800 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 8.000 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1222 af 16. december 2011, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 7. februar 2012