Bilag 6 – Fredag den 18. januar 2013 indgik EU og Norge fiskeriaftaler for 2013

Fredag den 18. januar 2013 indgik EU og Norge fiskeriaftaler for 2013
Fredag den 18. januar 2013 indgik EU og Norge fiskeriaftaler for 2013

Fredag den 18. januar 2013 indgik EU og Norge fiskeriaftaler for 2013 dækkende de fleste fiskerier, dog ikke atlanto-skandisk sild og blåhvilling, hvor forhandlingerne i kyststatsregi genoptages den 23. januar 2013.

For fiskeri i norske farvande gælder, at alle fartøjer, der havde licens til at fiske i norske farvande den 31. december 2012 i henhold til fiskeriaftalen mellem EU og Norge for 2012 kan påbegynde fiskeri i norske farvande fra den 18. januar 2013 på basis af denne licens.

Det bemærkes dog, at dette overgangsarrangement ikke gælder for fiskeri af sild i norsk økonomisk zone nord for 62 grader Nord og i fiskerizonen ved Jan Mayen, samt blåhvilling i alle norske farvande.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 18. januar 2013.

Kilde: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com