Bilag 6 – Forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne
Forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Under henvisning til udnyttelsesgraden af den til FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne afsatte mængde, indføres der forbud mod FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne med virkning fra og med onsdag den 20. marts 2013. Forbud mod at medbringe og lande laks fra Østersøen og Bælterne fisket under FKA-rationsordningen træder i kraft fra og med fredag den 22. marts 2013.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 20. marts 2013.