Bilag 6 – Blåmuslinger i Limfjorden

Blåmuslinger i Limfjorden

Med virkning fra mandag den 20. december 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden til fersk konsum, for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger til fersk konsum på Limfjorden licensliste nr. 57.

Fiskeriet åbnes for op til 4 fartøjer, med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel. Fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010
Blåmuslinger i Limfjorden

Med virkning fra mandag den 20. december 2010, åbnes der for fiskeri af blåmuslinger på Limfjorden til fersk konsum, for fartøjer, hvis ejere har tilladelse til fiskeri af blåmuslinger til fersk konsum på Limfjorden licensliste nr. 57.

Fiskeriet åbnes for op til 4 fartøjer, med en ugeration på 45 tons blåmuslinger pr. hele FTA-andel. Fiskeriet må kun udøves i de områder og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1443 af 15. december 2009, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december 2010