Bilag 6 – Ændring af reguleringen af visse FKA-rationsfiskerier

Ændring af FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak og af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.
Ændring af FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak og af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

FKA-rationsfiskeri af rødspætter i Skagerrak
Den aktuelt gældende kalendermånedsration reduceres, således det fra den 1. oktober 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande højst 5.000 kg rødspætter pr. kalendermåned.

FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
Den aktuelt gældende kalendermånedsration ophæves, således der fra den 1. oktober 2013 og indtil videre ikke gælder nogen mængdemæssig regulering af fiskeriet.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 1. oktober 2013.