Bilag 6 – ændring af regulering af visse fiskerier. FKA-rationsfiskeri af laks i Østersø og Bælterne

Bilag 6 – ændring af regulering af visse fiskerier. FKA-rationsfiskeri af laks i Østersø og Bælterne

Bilag 6 – Ændring af regulering af visse fiskerier. FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne
Bilag 6 – Ændring af regulering af visse fiskerier. FKA-rationsfiskeri af laks i Østersøen og Bælterne

Der genåbnes for FKA-rationsfiskeri således det med fartøjer, for hvilke der søgt og opnået tilladelse hertil med virkning fra tirsdag den 19. november 2013 og indtil videre er tilladt at fiske, medbringe og lande laks fra Østersøen og Bælterne.

Fiskeriet er indtil videre ikke mængdemæssigt reguleret.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1405 af 19. december 2012, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 18. november 2013.