Ændring af regulering af fiskeri af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

Ændring af regulering af fiskeri af andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den mængdemæssige regulering, således at den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 15.000 kg med virkning fra den 18. oktober 2017.

Reguleringsbekendtgørelsens § 144, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 18. oktober 2017